Trong công nghiệp hiện nay, để các thiết bị hoặc các sản phẩm đạt hiêu quả, an toàn trong quá trình sử dụng thì các vật liệu và chi tiết cấu thành nên chúng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nào đó.

Chính vì vậy trong quá trình sản xuất, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm, thiết bị này người ta cần kiểm tra các vật liệu, chi tết cấu thành nên chúng trước khi đi lắp ráp hoặc đưa thị trường tiêu dùng.